close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
polski english deutsch

Serdecznie witamy, na stronie internetowej Gminy Stare Miasto.

STRONA STARTOWA GALERIA MAPA SERWISU KONTAKT AKTUALNOŚCI OFERTA INWESTYCYJNA
English
Contact
About our commune
Investment offer
O Gminie
Informacje podstawowe
Rys historyczny
Sołectwa
Dane statystyczne
Parafie
Gminy partnerskie
Jednostki organizacyjne
Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto
Raport o stanie gminy Stare Miasto
Wiadomości Staromiejskie
Wybory
Organizacje pozarządowe
Budżet 2014
Projekt budżetu na 2015r.
Podatki 2015
Podatki 2014
Uchwała o pomocy de minimis
Linki
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście
Straż Gminna
Komisariat Policji w Starym Mieście
Budżet 2015
Urząd Gminy
Godziny urzędowania
Wójt
Przewodnik po Urzędzie
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Kodeks Etyki Pracownika Urzędu Gminy Stare Miasto
System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009
Informacja dla osób niesłyszących
Media
Informacje prasowe
Rzecznik Prasowy
Filmoteka
Kronika filmowa
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
Komisje Rady Gminy VII Kadencja
Komisje Rady Gminy VI Kadencja
Komisje Rady Gminy V Kadencja
Najbliższa sesja
Podatki - uchwały
Przetargi
Aktualne przetargi
Wyniki przetargów
EFS
Projekty edukacyjne
Przydatne linki
Model Lokalnej Współpracy
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
Zrealizowane projekty
Planowanie przestrzenne
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ochrona środowiska
Informacje ogólne
Postępowania ws. decyzji środowiskowych
Wzory wniosków do pobrania
Podmioty posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Stare Miasto
Deklaracje ws - Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi
Rolnictwo
Informacje dla rolników
Informacje ogólne
Oświata
Szkoły Podstawowe
Zespół Szkół w Żychlinie
Zespół Szkół w Liścu Wielkim
Przedszkole
Gimnazjum w Starym Mieście
Centrum Kształcenia w Ruminie
Turystyka
Zabytki
Walory turystyczne gminy
Agroturystyka
Kultura
Informacje ogólne
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto
Zespoły Taneczne
Kalendarz imprez 2015
Świetlica Wiejska w Starym Mieście
Orkiestra Staromiejska
Klub Żyjących z Pasją w Gminie Stare Miasto
Sport
Stowarzyszenia i Kluby Sportowe
Informacje ogólne
ORLIK
Przyznane nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w sporcie
Uchwała oraz wzory wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie
  
Tutaj znajdziesz firmy, które działają w obrębie naszego miasta. Wejdź sprawdź. Zapraszamy
  
Online: 1 odwiedzin: 3025934
Projekty edukacyjne

Na dobry początek

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jak co roku ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W związku z tym Gmina Stare Miasto złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Na doby początek”. Podczas drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do dofinansowania. Dzięki temu gmina zrealizuje w okresie 01.03.2012 – 28.02.2014 r. projekt, którego łączna wartość wynosi 547 227,00 zł.

W ramach ww. projektu na terenie gminy Stare Miasto powstaną 3 punkty edukacji przedszkolnej: w Ruminie, Kazimierowie oraz Żdżarach. Pod opieką znajdzie się łącznie 36 dzieci. Punkty działać będą w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Zostaną wyposażone w meble, zabawki i sprzęt elektroniczny, który wzbogaci realizowane zajęcia. Zatrudniona zostanie wykwalifikowana kadra, która będzie sprawować opiekę nad podopiecznymi.

W ramach projektu przewidziano szereg działań wspierających i stymulujących prawidłowy rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci będą korzystały z szerokiej oferty zajęć: język angielski, gimnastyka korekcyjna, wsparcia logopedy i psychologa. Dzięki pozyskanym środkom zostanie wprowadzony również nowatorski program nauki czytania i zajęć przyrodniczych pn „Mały Odkrywca” - zajęcia stymulujące naukę poprzez szereg metod wykorzystywanych w pedagogice m.in. metodzie Glenna Domana, dramie, metodzie Weroniki Sherborne.

 


 

„Przedszkole znane i lubiane”:

   

             Wczesna edukacja to najlepszy czas na inwestycję w rozwój możliwości intelektualnych człowieka – trzeba pamiętać, że znaczna ich część kształtuje się do piątego roku życia. Umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola  procentują w przyszłości – takie dzieci lepiej się uczą i lepiej funkcjonują w społeczeństwie. Powiat Koniński ma jeden z najniższych w Wielkopolsce poziomów upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Sytuacja Gminy Stare Miasto potwierdza te dane, gdzie odsetek dzieci uczęszczających do przedszkoli nie przekracza 40 %. Dlatego jednym z priorytetów władz samorządowych  jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju edukacji przedszkolnej   na terenie gminy. Trwa budowa Innowacyjno- Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście, który zaspokoi potrzeby lokalowe w zakresie opieki  przedszkolnej. Ponadto gmina współpracuje m.in. z Fundacją Familijny Poznań co zaowocowało powstaniem punktów przedszkolnych w Liścu Wielkim oraz Żychlinie. Kolejnym etapem na drodze do rozwoju edukacji przedszkolnej było przystąpienie przez gminę Stare Miasto do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu   i złożenie wniosku na realizację projektu „Przedszkole znane  i lubiane”. Konkurs ogłoszono w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wniosek został wysoko oceniony i został zakwalifikowany do dofinansowania. Budżet projektu wynosi  445 073,00 zł w tym środki pochodzące z dotacji na realizację projektu stanowią 431 973,00 zł, Dzięki temu gmina w sierpniu tego roku mogła rozpocząć realizację powyższego projektu. W ramach projektu przewidziano szereg działań wspierających i stymulujących prawidłowy rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.  Od września 2010 uruchomiono dwa punkty przedszkolne w Modle Królewskiej oraz Żychlinie dla 35 dzieci. Działają one w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Punkty przedszkolne zostały wyposażone w meble, zabawki i sprzęt elektroniczny, który wzbogacił zajęcia realizowane z dziećmi (projekcja bajek dydaktycznych, zajęcia muzyczne). W ramach projektu zatrudniono wykwalifikowaną kadrę która sprawuje opiekę nad dziećmi. Ponadto dla dzieci z nowo utworzonych punktów przedszkolnych oraz dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście przygotowano cały pakiet zajęć wspierających ich rozwój.  Łącznie w zajęciach uczestniczy 151 dzieci.

Zajęcia obejmują:                                                                                         

- opiekę logopedyczną, zajęcia te pozwalają zdiagnozować wady wymowy u dzieci  i opracować plan ćwiczeń, które  je niwelują;                                                             

 -zajęcia z psychologiem, poprzez zabawę rozwija się  emocjonalność dzieci, co ma  wpływ na  harmonijny rozwój oraz umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, przed którymi będą musiały dzieci w przyszłości się znaleźć;

- rytmikę, dzięki tym zajęciom  rozwija się  u dzieci muzykalność i wrażliwość muzyczną, pobudzana jest  dziecięca wyobraźnia   i jednocześnie uczą się one współdziałania   w zespole;                                 

 - gimnastykę korekcyjną, ćwiczenia fizyczne wpływają na niwelowanie istniejących wad postawy, ponadto wyrabia się u  dzieci nawyk regularnego i prawidłowego wykonywania ćwiczeń fizycznych;

- język  angielski – nauka poprzez zabawę oparta na pomocach dydaktycznych zakupionych w ramach projektu;

- zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające naukę czytania pn „MAŁY ODKRYWCA” - zajęcia stymulujące naukę poprzez szereg metod wykorzystywanych w pedagogice m.in. metodzie Glenna Domana, dramie, metodzie Weroniki Sherborne.                        

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ponadto wszelkie zakupione na potrzeby projektu pomoce dydaktyczne oparte są na nowoczesnych metodach pedagogicznych i  stanowią uzupełnienie oraz wsparcie dla działań kadry. Dzięki temu jesteśmy przekonani, że projekt spełni podstawowe założenia i wpłynie na podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Stare Miasto.                                                                                                                   

Założenia projektu przewidują włączenie w proces edukacyjny rodziców dzieci objętych projektem. Dom rodzinny ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych  w przedszkolu, co przyczyni się do ich większej skuteczności.  Dlatego  w ramach projektu organizowane są spotkania informacyjne dla rodziców w zakresie wspierania rozwoju dzieci. Spotkania są również okazją do wymiany doświadczeń, opinii i uwag na temat projektu.                                   

Zakończenie projektu przewidziane jest na lipiec 2011 roku. Jednak zdecydowanie pozytywny oddźwięk społeczny oraz troska o poprawę jakości kształcenia zadecydowały, że  gmina będzie składać kolejne wnioski na realizację projektów w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej.

 

Biuro projektu:          

Urząd Gminy Stare Miasto

ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto

Tel. 63 241 62 16 wew. 224   

email: jmatusiak@stare-miasto.pl


„Razem po sukces – zajęcia pozalekcyjne  w Gminie Stare Miasto”:

          Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił w sierpniu 2010 roku nabór wniosków na realizację projektów systemowych określonych dla Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierające organy prowadzące szkoły w indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. W związku z tym Gmina Stare Miasto w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci złożyła wniosek  na realizację w/w projektu.  Wniosek został zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Pracy do dofinansowania.

                  W ramach projektu „Razem po sukces – zajęcia pozalekcyjne  w Gminie Stare Miasto” we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę będą realizowane zajęcia wspierające indywidualizację procesu nauczania i wychowania dzieci  w klasach I-III. Pomocą objętych zostanie 310 uczniów. W każdej placówce działają zespoły nauczycielskie, które dokonały rozpoznania potrzeb uczniów. Zaplanowane zajęcia    są odpowiedzią na te zdiagnozowane potrzeby dzieci. W ramach projektu będą realizowane zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, czytaniu i pisaniu, zajęcia socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kształtujące  zdolności plastyczne oraz rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze. Realizacja zajęć dydaktycznych rozpocznie się w marcu 2011, a zakończenie przewidziane jest na pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012. Budżet projektu wynosi 262 390,00 zł. Do realizacji projektu nie jest wymagany wkład własny wnioskodawcy.         

 

Biuro projektu:          

Urząd Gminy Stare Miasto

ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto

Tel. 63 241 62 16 wew. 224   

email: jmatusiak@stare-miasto.pl


”Mały może więcej”:

 

 

                W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Stare Miasto wraz ze  Stowarzyszeniem „Razem Damy Radę” podjęły decyzję o złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu pn. „Mały może więcej”.

                W ramach w/w projektu wsparciem objęto niepełnosprawne dzieci zamieszkałe na terenie gminy Stare Miasto. Celem ogólnym projektu jest: zmniejszenie deficytów dzieci wynikających z niepełnosprawności i wyrównanie  ich szans edukacyjnych. Wsparciem objęto  20 dzieci, dla których zorganizowano cykl działań stymulujących prawidłowy rozwój: integracja sensoryczne, zajęcia rozwijające pracę mózgu EEG Biofeedback, dogoterapia, zajęcia taneczno-artystyczne, zajęcia sportowe na pływalni, zajęcia wspierające rozwój mowy   i komunikowanie się. 

                Zgodnie z umową zawarta ze stowarzyszeniem „Razem Damy Radę” Gmina Stare Miasto pełni rolę Partnera w realizacji tego projektu. Budżet projektu wynosi 48 944,00zł.  Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Razem Damy Radę”  ul. Kaliska 19, 62-500 Konin tel. 663 088 517

Biuro partnera:  

Urząd Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto, tel. 63 241 62 16 wew. 224 


Szanowni Rodzice!

 

W dniu 01 października 2010r. dzięki współpracy Gminy Stare Miasto oraz Fundacji Familijny Poznań, w ramach projektu „Twoje Przedszkole II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczął działalność Punkt Przedszkolny w miejscowości  Żychlin.

Placówka funkcjonuje nieodpłatnie pięć dni w tygodniu od 13:30 do 18:30 i jest alternatywnym ośrodkiem edukacji przedszkolnej skierowanym dla dzieci w wieku 3-5 lat.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Walczak

Asystent Koordynatora Projektu

Fundacja Familijny Poznań

tel. 512027446, 618436304

 

Zdjęcia do artykułu
 

 
wszystkich zdjęć: 9
 
«« wstecz
drukuj
 
 

Europejski Fundusz Społeczny
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Dopisz się do Księgi Gości
Zapraszamy »  
Jak oceniasz nową szatę graficzną strony?
Jest super.
Całkiem nieźle.
Mogłaby być jeszcze lepsza.
Bardziej podobała mi się poprzednia.
Zobacz wyniki | Głosuj

imieniny obchodzi:
Barnaba, Feliks, Benedykt


  
  
 
 
© 2008 - 2023 Stare Miasto. All rights reserved.