close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
polski english deutsch

Serdecznie witamy, na stronie internetowej Gminy Stare Miasto.

STRONA STARTOWA GALERIA MAPA SERWISU KONTAKT AKTUALNOŚCI OFERTA INWESTYCYJNA
English
Contact
About our commune
Investment offer
O Gminie
Informacje podstawowe
Rys historyczny
Sołectwa
Dane statystyczne
Parafie
Gminy partnerskie
Jednostki organizacyjne
Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto
Raport o stanie gminy Stare Miasto
Wiadomości Staromiejskie
Wybory
Organizacje pozarządowe
Budżet 2014
Projekt budżetu na 2015r.
Podatki 2015
Podatki 2014
Uchwała o pomocy de minimis
Linki
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście
Straż Gminna
Komisariat Policji w Starym Mieście
Budżet 2015
Urząd Gminy
Godziny urzędowania
Wójt
Przewodnik po Urzędzie
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Kodeks Etyki Pracownika Urzędu Gminy Stare Miasto
System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009
Informacja dla osób niesłyszących
Media
Informacje prasowe
Rzecznik Prasowy
Filmoteka
Kronika filmowa
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
Komisje Rady Gminy VII Kadencja
Komisje Rady Gminy VI Kadencja
Komisje Rady Gminy V Kadencja
Najbliższa sesja
Podatki - uchwały
Przetargi
Aktualne przetargi
Wyniki przetargów
EFS
Projekty edukacyjne
Przydatne linki
Model Lokalnej Współpracy
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
Zrealizowane projekty
Planowanie przestrzenne
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ochrona środowiska
Informacje ogólne
Postępowania ws. decyzji środowiskowych
Wzory wniosków do pobrania
Podmioty posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Stare Miasto
Deklaracje ws - Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi
Rolnictwo
Informacje dla rolników
Informacje ogólne
Oświata
Szkoły Podstawowe
Zespół Szkół w Żychlinie
Zespół Szkół w Liścu Wielkim
Przedszkole
Gimnazjum w Starym Mieście
Centrum Kształcenia w Ruminie
Turystyka
Zabytki
Walory turystyczne gminy
Agroturystyka
Kultura
Informacje ogólne
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto
Zespoły Taneczne
Kalendarz imprez 2015
Świetlica Wiejska w Starym Mieście
Orkiestra Staromiejska
Klub Żyjących z Pasją w Gminie Stare Miasto
Sport
Stowarzyszenia i Kluby Sportowe
Informacje ogólne
ORLIK
Przyznane nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w sporcie
Uchwała oraz wzory wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie
  
Tutaj znajdziesz firmy, które działają w obrębie naszego miasta. Wejdź sprawdź. Zapraszamy
  
Online: 2 odwiedzin: 3026000
Informacje dla rolników

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników ws. aktywnego udziału w działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS


Ważne zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, iż podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcje pierwotna płodów rolnych zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów  podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Treść komunikatu


Afrykański pomór świń - Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń


Wojewoda Wielkopolski poinformował Urząd Gminy Stare Miasto, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych przez powódź.
Na terenie Gminy Stare Miasto zaakceptowano następujący zakres strat:

liczba poszkodowanych gospodarstw – 8
liczba gospodarstw ubiegających się o kredyt – 4
wnioskowana kwota kredytu – 44 746,46 zł
wnioskowana kwota kredytu obrotowego – 44 746,46 zł
wnioskowana kwota kredytu inwestycyjnego – 0,00 zł


 W związku z powyższym informujemy, że rolnicy, w których gospodarstwach oszacowano straty mogą występować do zespołu komisji (pokój nr 10 w Urzędzie Gminy Stare Miasto) o wydanie opinii wojewody do wniosku kredytowego. 

Pismo do pobrania

 


Informacja w sprawie kontroli podmiotów wprowadzających żywność na rynek


Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koninie w sprawie obowiązku informowania o zamiarze uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny


Komunikat Głównego Inspektora Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Dokument nr 1

Dokument nr 2


INFORMACJA  DLA  ROLNIKÓW

 Wojewoda Wielkopolski poinformował tutejszy urząd, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania.
Na terenie Gminy Stare Miasto zaakceptowano następujący zakres strat:

liczba poszkodowanych gospodarstw – 94
liczba gospodarstw ubiegających się o kredyt – 36
wnioskowana kwota kredytu – 233 303,06 zł
wnioskowana kwota kredytu obrotowego – 204 066,06 zł
wnioskowana kwota kredytu inwestycyjnego – 29 237,00 zł


 W związku z powyższym informujemy, że rolnicy, w których gospodarstwach oszacowano straty mogą występować do zespołu komisji (pokój nr 18 w Urzędzie Gminy Stare Miasto) o wydanie opinii wojewody do wniosku kredytowego. 


KRUS - Kalendarz działań prewencyjnych:

http://www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/Stare Miasto, 2011-09-29

 

RGOŚ.5535.3.2011

 

  

INFORMACJA  DLA  ROLNIKÓW

 

   

            Wojewoda Wielkopolski poinformował tutejszy urząd, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych przez przymrozki wiosenne.

Na terenie Gminy Stare Miasto zaakceptowano następujący zakres strat:

 

liczba poszkodowanych gospodarstw – 159

liczba gospodarstw ubiegających się o kredyt – 149

wnioskowana kwota kredytu – 4 014 279,83 zł

wnioskowana kwota kredytu obrotowego – 3 836 279,83 zł

wnioskowana kwota kredytu inwestycyjnego – 178 000,00 zł

 

 

            W związku z powyższym informujemy, że rolnicy, w których gospodarstwach oszacowano straty mogą występować do zespołu komisji (pokój nr 11 w Urzędzie Gminy Stare Miasto) o wydanie opinii wojewody do wniosku kredytowego. 

 

 

                                                                                              /-/ Magdalena Kusiak

 
 

 
Nowy wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz:
 

Wojewoda Wielkopolski poinformował tutejszy urząd, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku powodzi.

Na terenie Gminy Stare Miasto zaakceptowano następujący zakres strat:

liczba poszkodowanych gospodarstw – 174

wartość oszacowanych strat – 1 010 203,00 zł

wnioskowana kwota kredytu – 1 010 203,00 zł

 

                W związku z powyższym informujemy, że rolnicy, w których gospodarstwach oszacowano straty mogą występować do zespołu komisji o wydanie opinii wojewody do wniosku kredytowego. 


 

Dopłaty bezpośrednie za 2010r.

 

Do pobrania: Dopłaty bezpośrednie za 2010r.

 


Nabory wniosków o wsparcie z PROW 2007 - 2013

 

Do pobrania: Nabory wniosków o wsparcie z PROW 2007 - 2013

 


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie dotycząca obowiązku znakowania świń

 

Do pobrania: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie

 


Informacja o obowiązku zaopatrywania świń w świadectwa zdrowia

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie informuje, że od dnia 3 czerwca 2009 roku wprowadzono obowiązek zaopatrywania świń przeznaczonych do uboju lub do dalszego chowu w świadectwa zdrowia.

Świadectwa zdrowia wystawiane są przez lekarza weterynarii na miejscu w gospodarstwie po sprawdzeniu właściwego oznakowania zwierząt (czytelny tatuaż lub kolczyk), sprawdzeniu księgi rejestracji oraz ustaleniu statusu stada.

Status stada ustala się na podstawie wyników badań przeprowadzonych w stadzie świń. Brak badań uniemożliwia wystawienie świadectwa zdrowia.

Świadectwa zdrowia dla świń są odpłatne. Opłaty są pobierane wg cennika za badanie zwierząt umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia dla świni poz. 3.2:  do 15 sztuk – 17,00zł; powyżej 15 sztuk- za każde następne zwierze 1,00 zł. Do rachunku doliczany jest koszt dojazdu równy liczbie kilometrów pomnożonej przez 0,8358 zł

Na terenie gminy Stare Miasto świadectwa zdrowia wystawia lek. wet. Tomasz Tomaszewski – Gabinet weterynaryjny, Lisiec Wielki 130, tel.: 063 2415111

W miejscowościach Stare Miasto i Rumin świadectwa wystawia lek. wet Bartłomiej Meller – Lecznica weterynaryjna, Konin ul. Kościuszki 15A, tel.: 0632428729

Świadectwa zdrowia dla świń z ognisk choroby Aujeszkyego wystawiają lekarze weterynarii z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koninie, ul. Kościuszki 37b, tel.: 063 2429573

W sprawie świadectw należy kontaktować się z lekarzem weterynarii najpóźniej na 24 godziny przed planowaną sprzedażą.

 


Płatność niezwiązana - sektor skrobi ziemniaczanej

 

Do pobrania: Płatność niezwiązana - sektor skrobi ziemniaczanej

 


Informacja o dopłatach do materiału siewnego

 

Do pobrania: Dopłaty do materiału siewnego

 


Informacja o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych 

 

Z dniem 1 lipca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799), która tworzy 9 odrębnych funduszy promocji:

  • Fundusz Promocji Mleka (który zastępuje dotychczas istniejący Fundusz Promocji Mleczarstwa)
  • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego
  • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego
  • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego
  • Fundusz Promocji Mięsa Owczego
  • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
  • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw
  • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego
  • Fundusz Promocji Ryb

Celem nowo ustanowionych funduszy jest promowanie i wspieranie wzrostu spożycia polskich produktów rolno-spożywczych, zarówno na rynkach krajowych jak i europejskich. Fundusze mają służyć poprawie jakości konsumowanych produktów, pozwolą na rozwój rynków zbytu, jak również sprzyjać będą konsolidacji branżowej.

 

Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze obowiązane są:

Ø  podmioty skupujące mleko

oraz

Ø  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:

·  przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż

·  uboju: świń, bydła, cieląt, koni, jagniąt, owiec, drobiu

Ø  Przedsiębiorcy będący płatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, prowadzący działalność w zakresie:

·  wywozu poza terytorium RP żywych świń, bydła, cieląt, koni, jagniąt, owiec, drobiu

·  wytwarzania owoców i warzyw

·  skupu owoców i warzyw w celu ich przetworzenia

·  połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich

·  chowu lub hodowli ryb

·  skupu ryb w celu ich przetworzenia

Wysokość zobowiązania wykazywać będą na deklaracjach składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego za pośrednictwem Oddziałów Terenowych właściwych miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy.

 

Ustawa o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych wyznacza Agencję Rynku Rolnego do administrowania w zakresie pozyskiwania środków i gromadzeniu ich na rachunkach bankowych poszczególnych funduszy promocyjnych.

Środkami Funduszy Promocji zarządzać będą wyłącznie przedstawiciele organizacji branżowych reprezentujących producentów rolnych oraz przetwórców działających w danym sektorze, którzy tworzyć będą odrębne dla każdego funduszu Komisje Zarządzające wyłącznie decydujące o przeznaczeniu dostępnych środków.


Komunikat przekazany w dniu 16 lipca 2009r. przez Agencję Restrukturyzacji i Moderniazacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Koninie

w sprawie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych deklarowanych do płatności bezpośrednich

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności. (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie.

 W przypadku, gdy na zadeklarowanych, we wniosku o przyznanie płatności, działkach rolnych powstały szkody w uprawach, rolnik powinien, w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności dostarczyć, do kierownika biura powiatowego, dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych.

 Dowodem potwierdzającym wystąpienie gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi i powodzi jest protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż komisje powołane przez wojewodów właściwe do wystawienia protokołu oszacowania szkód mogą wystawiać rolnikom wskazany protokół po terminie 10 dni od ustania tych okoliczności, możliwe jest złożenie przez rolnika w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności do Biura Powiatowego ARiMR oświadczenia lub informacji o ich wystąpieniu. Po uzyskaniu właściwego dowodu (protokołu) rolnicy zobowiązani są do dostarczenia tego dokumentu po upływie 10 dniowego terminu z zachowaniem prawa do uznania takiego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych.

 

Data ogłoszenia: 16.07.2009r.


Informacja dla Rolników nt. konieczności zwrotu środków unijnych w przypadku sprzedaży gruntów rolnych    

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała Urząd Gminy Stare Miasto, że praktycznie we wszystkich programach pomocowych (Wspieranie Gospodarstw Niskotowarowych, Program Rolnośrodowiskowy, Wsparcie dla gospodarstw z tytułu gospodarowania na obszarach niekorzystnych warunkach użytkowania ONW, Zalesianie) w przypadku sprzedaży gruntów, na które były pobierane dotacje w latach ubiegłych, wymagany będzie zwrot płatności pobranych na zbywane grunty w części lub całości, w zależności od realizowanego zobowiązania. Wyjątek stanowią płatności bezpośrednie, gdyż nie są objęte zobowiązaniem wieloletnim, rolnik musi jedynie w przypadku sprzedaży złożyć stosowną informację do Biura Powiatowego ARiMR (wycofanie części wniosku) w terminie 10 dni od momentu sprzedaży. W każdym przypadku fakt zbycia gruntów, na które są pobierane datacje, powinien zostać zgłoszony przez beneficjenta w terminie 10 dni od daty sprzedaży.


ARiMR przygotowuje uruchomienie nowych naborów wniosków o wsparcie  z PROW 2007-13

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła tegoroczny wstępny harmonogram ogłaszania terminów nowych naborów wniosków na działania pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Kierownictwo Agencji przewiduje, że w tym roku jako pierwszy zostanie ogłoszony termin przyjmowania wniosków na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”  co ma nastąpić 24 marca br.  Następnie 14 kwietnia będzie ogłoszona data  naboru wniosków na wsparcie z działania ”Modernizacja gospodarstw rolnych”. Z kolei 5 maja będzie wiadomo od kiedy ARiMR zacznie przyjmować wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.  Przedsiębiorcy  zajmujący się przetwórstwem żywności powinni poznać termin przyjmowania wniosków na wsparcie ich branży z działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolniczej i leśnej” 26 maja 2009 r.

W najbliższych dniach Agencja poinformuje też o terminie ogłoszenia naboru wniosków na nowouruchamiane działanie  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”.  Nabór wniosków na to działanie jest wstępnie przewidziany na przełom I i II kwartału br.

W najbliższym czasie ARiMR ogłosi kiedy podane zostaną do publicznej wiadomości terminy przyjmowania wniosków na pozostałe działania z PROW 2007 – 2013: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych”.

ARiMR postanowiła podać wyprzedzająco przewidywane terminy  ogłoszenia naborów wniosków na uzyskanie pomocy finansowej z PROW 2007-13, by chętni na skorzystanie z dotacji Unijnych  mieli więcej czasu na dobre przygotowanie i wypełnienie składanych wniosków o wsparcie.

Biuro Prasowe ARiMR

 


 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Płatność niezwiązana - sektor skrobi ziemniaczanej
Dopłaty do materiału siewnego
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie
Nabory wniosków o wsparcie z PROW 2007 - 2013
Dopłaty bezpośrednie za 2010r.
Apel Regionalnego Związku Pszczelarzy
Obowiązki właścicieli zwierząt
Komunikat Głównego Inspektora Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń
Komunikat Głównego Inspektora Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń
Komunikat w sprawie uboju
Informacja - kontrola
Afrykański pomór świń
Ważne zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników ws. aktywnego udziału w działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS
   
 
 

Europejski Fundusz Społeczny
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Dopisz się do Księgi Gości
Zapraszamy »  
Jak oceniasz nową szatę graficzną strony?
Jest super.
Całkiem nieźle.
Mogłaby być jeszcze lepsza.
Bardziej podobała mi się poprzednia.
Zobacz wyniki | Głosuj

imieniny obchodzi:
Barnaba, Feliks, Benedykt


  
  
 
 
© 2008 - 2023 Stare Miasto. All rights reserved.