close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
polski english deutsch

Serdecznie witamy, na stronie internetowej Gminy Stare Miasto.

STRONA STARTOWA GALERIA MAPA SERWISU KONTAKT AKTUALNOŚCI OFERTA INWESTYCYJNA
English
Contact
About our commune
Investment offer
O Gminie
Informacje podstawowe
Rys historyczny
Sołectwa
Dane statystyczne
Parafie
Gminy partnerskie
Jednostki organizacyjne
Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto
Raport o stanie gminy Stare Miasto
Wiadomości Staromiejskie
Wybory
Organizacje pozarządowe
Budżet 2014
Projekt budżetu na 2015r.
Podatki 2015
Podatki 2014
Uchwała o pomocy de minimis
Linki
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście
Straż Gminna
Komisariat Policji w Starym Mieście
Budżet 2015
Urząd Gminy
Godziny urzędowania
Wójt
Przewodnik po Urzędzie
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Kodeks Etyki Pracownika Urzędu Gminy Stare Miasto
System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009
Informacja dla osób niesłyszących
Media
Informacje prasowe
Rzecznik Prasowy
Filmoteka
Kronika filmowa
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
Komisje Rady Gminy VII Kadencja
Komisje Rady Gminy VI Kadencja
Komisje Rady Gminy V Kadencja
Najbliższa sesja
Podatki - uchwały
Przetargi
Aktualne przetargi
Wyniki przetargów
EFS
Projekty edukacyjne
Przydatne linki
Model Lokalnej Współpracy
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
Zrealizowane projekty
Planowanie przestrzenne
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ochrona środowiska
Informacje ogólne
Postępowania ws. decyzji środowiskowych
Wzory wniosków do pobrania
Podmioty posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Stare Miasto
Deklaracje ws - Dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi
Rolnictwo
Informacje dla rolników
Informacje ogólne
Oświata
Szkoły Podstawowe
Zespół Szkół w Żychlinie
Zespół Szkół w Liścu Wielkim
Przedszkole
Gimnazjum w Starym Mieście
Centrum Kształcenia w Ruminie
Turystyka
Zabytki
Walory turystyczne gminy
Agroturystyka
Kultura
Informacje ogólne
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto
Zespoły Taneczne
Kalendarz imprez 2015
Świetlica Wiejska w Starym Mieście
Orkiestra Staromiejska
Klub Żyjących z Pasją w Gminie Stare Miasto
Sport
Stowarzyszenia i Kluby Sportowe
Informacje ogólne
ORLIK
Przyznane nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w sporcie
Uchwała oraz wzory wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie
  
Tutaj znajdziesz firmy, które działają w obrębie naszego miasta. Wejdź sprawdź. Zapraszamy
  
Online: 1 odwiedzin: 3025963
Komisje Rady Gminy VII Kadencja

Komisja Rewizyjna 

Skład:

1. Paweł Kwieciński – Przewodniczący Komisji

2. Piotr Kościelski – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Włodzimierz Gidaszewski – członek Komisji

4. Juliusz Krzyżak – członek Komisji

5. Michał Walczak – członek Komisji 

Do przedmiotu działań Komisji należy w szczególności:

a) dostarczanie Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności Wójta Gminy oraz jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk,

b) kontrolowanie działalności Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,

c) badanie gospodarki finansowej w tym wykonanie budżetu, gminnych jednostek organizacyjnych i Wójta Gminy,

d) badanie i ocena materiału z kontroli Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych dokonanych przez inne podmioty,

e) opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy,

f) występowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o zaopiniowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

g) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli.

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy

Skład:

1. Lesław Wejman – Przewodniczący Komisji

2. Andrzej Szyszyński – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Tomasz Wilczyński – członek Komisji

 

Do przedmiotu działań Komisji należy w szczególności:

a) opiniowanie wniosków zgłoszonych przez poszczególne Komisje Rady do projektu uchwały budżetowej, przedstawianego przez Wójta Gminy

b) formułowanie ostatecznych wniosków do projektu uchwały budżetowej

c) opiniowanie wniosków dotyczących zmian uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego

d) opiniowanie rocznego planu promocji gminy oraz sprawozdań z jego wykonania

e) analiza finansowych efektów Uchwał dotyczących zwolnień podatkowych i umorzeń podatków

f) dokonywanie analiz i oceny wykonania planów zadań inwestycyjnych i remontów głównych

g) analiza wykonania i rozliczenia dotacji, udzielonych stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej  

Skład:

1. Marek Mijalski – Przewodniczący Komisji

2. Bogdan Woźniak – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Krzysztof Grzelczyk – członek Komisji

 

Do przedmiotu działań Komisji należy w szczególności:

a) nadzór nad prowadzeniem szkół i przedszkola,

b) nadzór prowadzenia i utrzymania ośrodków zdrowia

c) nadzorowanie spraw obywatelskich

d) nadzór pracy pomocy społecznej, w tym działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

e) koordynowanie spraw kultury, sportu i turystyki

f) nadzorowanie spraw przeciwpożarowych i działalności ochotniczych straży pożarnych

g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa,  

 

Komisja Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich oraz Ochrony Środowiska

Skład:

1. Włodzimierz Gidaszewski – Przewodniczący Komisji

2. Mirosław Sawicki – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Mirosław Stasiak – członek Komisji

 

Do przedmiotu działań Komisji należy w szczególności:

a) opiniowanie spraw związanych z wodociągowaniem wsi, modernizacją i budową dróg, ulic i chodników, gospodarką komunalną, prowadzeniem akcji przeciwpowodziowych, rolnictwem i gospodarka zadrzewień, gospodarką gruntami i ich rekultywacją,

b) dążenie do utrzymania czystości na terenie Gminy,

c) opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska 

 

Komisja ds. Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeń oraz Współpracy z Zagranicą  

Skład:

1. Iwona Bańdosz – Przewodnicząca Komisji

2. Michał Walczak – Z-ca Przewodniczącej Komisji

3. Paweł Kwieciński – członek Komisji

 

Do przedmiotu działań Komisji należy w szczególności:

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami

b) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych subregionów i państw w ramach partnerstwa miast

c) integracja z Unią Europejską na szczeblu gminy

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
 
 

Europejski Fundusz Społeczny
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Dopisz się do Księgi Gości
Zapraszamy »  
Jak oceniasz nową szatę graficzną strony?
Jest super.
Całkiem nieźle.
Mogłaby być jeszcze lepsza.
Bardziej podobała mi się poprzednia.
Zobacz wyniki | Głosuj

imieniny obchodzi:
Barnaba, Feliks, Benedykt


  
  
 
 
© 2008 - 2023 Stare Miasto. All rights reserved.